اصول نشان سپاری تجاری (فرانچایز)

گردآوری و تالیف : دکتر مجید کرباسچی آنچه در این کتاب می خوانید کسب کار خود را با خلق یک شبکه نشان سپاری و مدیریت بهینه آن گسترش دهید.  اگر یک سیستم کسب و کار تثبیت شده داشته و قصد دارید آن را گسترش دهید ، نشان سپاری (فرانچایزینگ) یک گزینه بسیار مناسب و با […]