امضای دو تفاهمنامه اقتصادی در هشتمین نمایشگاه و کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام.

دبیرکل مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاریهای اسلامی در ایران گفت: در هشتمین نمایشگاه و کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام، بار دیگر شاهد حضور اثربخشی از کشور ایران در بخشها و ابعاد مختلف این رویداد بودیم.  به گزارش دبیرخانه مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاریهای اسامی در ایران، مجید کرباسچی با ابراز رضایت از سطح و تأثیر حضور نمایندگان ایران در هشتمین نمایشگاه و کنفرانس تجارت و سرمایه‌گذاری جهان اسلام، بیان داشت: در این دوره نیز حضور نمایندگان ایران در بخشهای مختلف این رویداد اعم از نخبگان اقتصادی، نمایشگاه، کنفرانسهای جانبی و بخش سخنرانیها، حضوری قابل توجه بود.  وی افزود: خوشبختانه با هماهنگیهای انجام شده از سوی دبیرخانه این مرکز در ایران، در روز نخست این رویداد پنج سخنران ایرانی، در میان سخنرانان اصلی رویدادهای جانبی حضور داشتند که سطح و نقش حضور ایران در این رویداد را نشان میدهد. همچنین بار دیگر نام یک ایرانی در میان نخبگان اقتصادی جهان اسلام، درخشید و معرفی محمدرضا دیانی به عنوان یکی از هشت چهرۀ اقتصادی برتر جهان اسلام، بار دیگر جایگاه و تأثیر ایران در میان کشورهای اسامی را مسلم ساخت. افزون بر آن امسال برای اولین بار در این رویداد، جایزۀ زنان پیشرو جهان اسام به بخشهای اصلی این رویداد اضافه شد که در این بخش نیز خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی به‌عنوان یکی از زنان پیشرو جهان اسلام به نمایندگی از ایران معرفی و تقدیر شد و جایزه خود را از دست همسر نخست وزیر کشور مالزی دریافت کرد. وی حضور پر رنگ بخش دانشگاهی را نقطه قوت دیگری برای حضور ایرانیان در این دوره از نمایشگاه و کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری جهان اسام عنوان کرد و افزود: هیأت ۳۵ نفره ایرانی از بخشهای مختلف به ویژه بخش دانشگاهی با حضور نمایندگانی از دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه خوارزمی و جهاد دانشگاهی در کلیۀ بخشهای این رویداد حضور یافتند که از طریق جلسات و مذا کرات جانبی، دیدار با رایزن علمی ایران در سفارت مالزی، مالقات با سفیر جمهوری اسامی ایران در مالزی، بازدید از دانشگاه UPM مالزی، حضور در کنفرانس آموزش عالی کشورهای جهان اسام، بازدید از پارک علم و فناوری کشور مالزی و دیدار با مقامات تکنوپارک مالزی توانستند حضور مؤثر و پر دستاوردی را تجربه کنند. کرباسچی در ادامه اعلام کرد: همچنین در این رویداد دو تفاهمنامه مهم اقتصادی ٔ منعقد شده شرکت بین‌المللی متاکو با اتاق بازرگانی به امضا رسید؛ تفاهمنامه بین‌المللی مالزی یکی از این تفاهمنامه ها بود که بر اساس آن شرکت متاکو به عنوان شریک اقتصادی اتاق بازرگانی مالزی در ایران در راستای توسعۀ تجارت و سرمایه گذاری ایران و مالزی و با هدف افزایش تعاملات و تبادلالت اقتصادی دو کشور انتخاب شد. همچنین بر اساس تفاهمنامه دیگری که با شورای تجاری ایران-آسه‌آن )IABC )منعقد شد، شرکت بین‌المللی متاکو به عنوان شریک و نمایندۀ انحصاری این شورا در ایران معین گردید که بر این اساس، کلیۀ امور و فعالیتهای شورای تجاری ایران-آسه‌آن در ایران به شرکت متاکو محول شد. وی ادامه داد: علاوه بر آن، کانون ملی زنان بازرگان و کارآفرین ایران نیز تفاهم‌نامه‌ای را با اتاق بازرگانی بین‌الملل مالزی به امضا رساند تا از این طریق، همکاریهای اقتصادی و بازرگانی این دو مرکز با یکدیگر افزایش یابد. مدیرعامل شرکت بین‌المللی متاکو، در مجموع حضور هیأت ایرانی در این رویداد را رضایت بخش توصیف کرد و بیان داشت: بدون شک این حضور موفق میتواند زمینه بخش تجارب بهتر و عمیقتر در سالهای آینده، دیگر رویدادها و نیز زمینهساز رونق اقتصادی ایران از طریق حضور در بازارهای جهانی و عرصههای بین المللی تجاری، علمی و آموزشی باشد.