آیا در زمان رکود اقتصادی می‌توان به راه‌اندازی یا حتی توسعه کسب‌وکار فکر کرد؟ آیا بحران‌های اقتصادی که بعضا شرکت‌های بسیار بزرگ را به زانو در می‌آورند به کسب‌وکارهای نوخاسته اجازه رشد و شکوفایی می‌دهند؟
مطالعه تاریخ رشد و توسعه شرکت‌ها نشان می‌دهد بسیاری از آن‌ها در زمان رکود اقتصادی شکل گرفته و توسعه یافته‌اند. اما چگونه؟ در کتاب «آن‌ها چگونه آغاز کردند۲» داستان آغاز و شکل‌گیری بعضی از شرکت‌هایی را مرور می‌کنیم که در چنین شرایطی آغاز به کار کرده‌اند و یا به توسعه و گسترش کسب‌وکار خود پرداخته‌اند. در این داستان‌ها پاسخ پرسش‌هایی از جمله پرسش‌های فوق را خواهیم یافت. پرسش‌هایی که می‌تواند ما را به آغاز کسب‌وکاری نو یا توسعه و ارتقاء کسب‌وکارمان سوق دهد.