به جرات می توان گفت بزرگترین جامعه اقتصادی کشور، جامعه اصناف است. اما تاکنون کمتر ارگان و تشکلی در حوزه صادرات واحدهای صنفی یا ایجاد تشکل های صنفی صادراتی اقدامی علمی و کاربردی نموده است.
اتاق های بازرگانی می توانند با توجه به رسالت خود، با کمک اتاق اصناف به این مهم دست یافته و تحول عظیمی در ساختار اقتصادی واحدهای صنفی دهند.
در راستای اجرایی کردن این مهم، آقای مجید کرباسچی به عنوان رییس یکی از اتحادیه های صنفی بزرگ و تاثیرگذار و با سابقه ای بیش از 16 سال حضورفعال و جدی در حوزه مدیریت واحدهای صنفی، با شعار ایجاد تشکل های صنفی صادراتی در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان حضور یافته و به عنوان نماینده اتاق اصناف اصفهان سعی بر آن دارد با همکاری و مشارکت اتاق های مرتبط، این هدف والا و ارزشمند را جامه تحقق بخشد.
اصناف، جامعه ای که می تواند در حوزه صادرات قدرتمند و اثربخش وارد شود.

یکی از دغدغه های اصلی جوانان و فعالان حوزه کسب و کارهای نوپا، عدم بهره مندی از مراکز شتابدهنده قدرتمند و فعال است تا بتوانند کسب و کارهای جوان خود را با قدرت و قوت به تجربه پیش کسوتان و دانش پیشتازان عرصه اقتصاد گره بزند و چه بسا بتوانند با تدبیر صادراتی، وارد عرصه بین الملل شوند.
اتاق های بازرگانی البته بهترین بستر برای ایح حمایت ارزش آفرین هستند. اما برای تحقق این جریان اثربخش، نیاز به حضور افرادی به عنوان سکان داران اتاق بازرگانی است که خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک فعالیت جدی و تخصصی کرده باشند.
آقای مجید کرباسچی به عنوان فردی فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و خصوصا تجارت الکترونیک، با شعار توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد بستر شتاب دهندگی برای کسب و کارهای نوپا، سعی بر آن دارد با همکاری جوانان و فعالان استارت آپ ها ، اتاق بازرگانی را سکویی برای پرش و رشد کسب و کارهای نوپا کند.
اتاق بازرگانی باید پلی برای رشد و جهش کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها باشد

عرصه خدمات فنی و مهندسی و خصوصا صادرات آن هرچند به عنوان یکی از مهم ترین موتورهای اقتصادی و ارزآوری در سطح بین المللی مطرح می باشد، اما متاسفانه تاکنون آنچنان که باید به آن پرداخته نشده است.
صادرات خدمات فنی و مهندسی می تواند با حمایت و پشتیبانی اتاق های بازرگانی به عنوان یک مزیت اصلی و ارزشمند برای اقتصاد استان ها قرارگیرد.
آقای مجید کرباسچی در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان با شعار توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و با اعتقاد به این که شرکت های فنی و مهندسی اصفهان به شدت دارای مزیت صادراتی هستند، قدم در این راه گذاشته و سعی بر آن دارد با حمایت و همکاری این جامعه بزرگ بتواند برای اقتصاد استان تلاش کند.
کاهش 30 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در ده ماهه سال 1397 نسبت به سال گذشته، نشان دهنده ظرفیت بزرگ و فضای گسترده ای است که همت افرادی را می طلبد که در این عرصه تلاش کرده اند و دانش کافی برای تحقق این مهم را دارند.
توانایی شرکت های خدمات فنی و مهندسی استان اگر با فرایند صادراتی و ساختار صادراتی عجین شود، می تواند دگرگونی عظیمی در اقتصاد این بخش از جامعه ایجاد کند.